PRESENTACIÓ

President Comitè de Competició
i capità de camp
Juan Antonio Puertas Rodríguez
Delegat Concursos
i àrea comercial
Antonio Viñas Berrocal
Delegat Masculí Joan Arambilet Penella
Delegada Femenina Mercedes Barange
Delegat Sèniors Senyors Francis García González
Delegat Junior Javier Corbera Sabaté
Delegat Infantil José Luis Torrecilla Rodríguez
Delegat de Reglament
i marcatge de camp
Cristina Andreu Tort
Delegat Profesionals
i Escola de Golf
Cesar Santamaria Martínez

COMITÈ DE DISCIPLINA ESPORTIVA

President Alberto Durban Monreal
Secretari José Luis Torrecilla Rodríguez
Vocal-àrbitre Cristina Andreu Tort

Funcions

És l’organisme creat per la Junta Directiva per ocupar-se de l’àrea esportiva del Club en les seves diferents facetes, a saber: Camp de golf, camp de pràctiques i quarto de pals.

  • Reglament Intern del funcionament esportiu.
  • Organització d’esdeveniments esportius.
  • Promoció del golf en les seves diferents categories.
  • Escola de golf del Club (professionals).
  • Selecció dels equips oficials del Club.
  • Representar al Club en l’àmbit estrictament esportiu davant d’institucions esportives F.C.G.
X