JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:
Sra. Carlota Sabaté Alturo

Vicepresident i vocal de Salud i Medi Ambient:
Sr. Jaume Aldabó i Estany

Secretari:
Sr. Sergi González Delgado

President Comité de competició i Capità de Camp:
Sr. Juan Antonio Puertas Rodríguez

Tesorera:
Sra. Mª. Paz Corominas Guerín

Vocal Inversions, Infraest., Gestió amb Org. i Entitats Públiques:
Sr. Agustín Martínez Maestro

Vocal de Marketing, Comercial i Comunicació:
Sra. Rosa María Benito Cazorla

Vocal Jurídic:
Sr. Fernando Benito Nuñez-Lagos

Vocal Desenvolupament Corporatiu i Relacions Institucionals:
Sr. Roger Montañola Busquets

EQUIP DIRECTIU

Director:
Francesc Paús

Responsable Gestió Esportiva i Atenció al Client:
Silvia Diaz

Director Comercial:
Josué Mascuñán

Responsable Administració:
Jordi Saez

X