16 de juny de 2017

Fora de límits (Regla 27-1):

  1. Estan definits per estaques blanques i per les tanques que delimiten el camp.
  2. Excepte al jugar al forat 15, si la bola creua una de les carreteres públiques definides Fora de Límits i ve a reposar més enllà d’aquesta carretera, està Fora de Límits encara que la bola reposi en una altre part del camp.

Obstruccions movibles  (Regla 24-1):

a) Les pedres dels bunkers.

b) Les estaques i cordes que tanquen els terrenys en reparació.

Obstruccions inamovibles  (Regla 24-2):

A demès de les així definides per les Regles, es consideran obstruccions inamovibles:

  1. Tots els camins del camp.
  2. Els cables i les seves postes del pastor elèctric.

Líneas elèctriques penjants

Si una bola copeja els cables elèctric i les seves postes, situats en el camp, deurà repetir-se immediatament el cop sens penalitat (Regla 20-5).

Terrenys en reparació (Regla 25-1)

  1. Les àrees tancades senyalitzades amb pintura blanca o blava, estacas blaves o cordes. Es prohibeix el joc en els terrenys en reparació i en la zona dels greens provisionals.
  2. Les irregularitats del terreny en el camp ocasionades per el porcs senglars, estiguin o no senyalitzades, així com les zones restaurades i recebades.
  3. Els escocells enjardinats amb pedra volcànica.
  4. Queda prohibit el joc en els greens provisionals com a protecció dels mateixos.
  5. Les piles de serrin produïdes per els tacons es consideren terreny en reparació.

Zones de Dropatge en Obstàcles d’Aigua (Regla  26-1):

Forats 3, 12 y 18: Zones de dropatge opcionals. 

Bola encastada (Regla 25-3, Apèndix I, Part B 4.a):

Estenent el seu alleujament a tot el recorregut.  

Es col·loca la bola

Penalitat per Infracció de las Regles Locals:

Joc per tocs:

Dos tocs.

X