SERVEIS CADDIE MASTER

Custòdia bossa de pals 13,92 € / mes
Custòdia de pals + carro manual o elèctric sense manteniment de bateria 25,42 € / mes
Servei custòdia carro elèctric + bossa de pals + manteniment bateria 34,49 € / mes
Custòdia motos de golf + bossa de pals 56,27 € / mes
   
Custòdia de pals 1 dia socis 2,00 €
Custòdia de pals 1 dia no socis 3,00 €

SERVEIS VESTUARI

Armari en vestuari i neteja de sabates 15,68 € / mes
Servei tovalloles  1,85  € / unitat
Armari “lloguer diari soci” 2,00 €
Armari “lloguer diari no soci” 3,00 €
X