4 motius per jugar a golf

El mon del golf és molt extens i a priori si no coneixem suficient sobre aquest, ens podem emportar una primera impressió que no té res a veure amb la realitat. Aquest és un esport molt proactiu… fas estiraments, prepares el teu cos per a aquest, socialitzes i augmentes la teva concentració. En aquest article coneixeràs els 4 beneficis que pot aportar el golf a la teva vida.

1.  BENEFICIÓS PER A LA TEVA SALUT

Si, el golf es un esport molt elegant… però això no treu que no sigui un esport en el que exercitem diversos músculs i ens pugui mantenir en forma. Ofereix múltiples beneficis: Psicològics, tals com rebaixar la tensió i l’estrès, et sentiràs millor en el teu dia a dia i t’ajudarà a relaxar-te amb més facilitat; Biològics, com l’augment de la insulina i la disminució, en gran mesura, de la fatiga.

Atent! Degut que s’exerciten en gran mesura el tòrax, els músculs i els braços És importat fer un lleuger escalfament abans de sortir al camp.

2.  ENRIQUEIX LA TEVA VIDA SOCIAL

Passa una jornada de golf agradable en companyia dels teus mentre fas esport. El golf et dona l’oportunitat de fer nous amics i formar un cercle social en un ambient molt agradable. Tindràs l’oportunitat, si ho desitges, de jugar amb persones afins.

Incrementa el teu cercle.

Si participes en tornejos oberts que celebrin alguns clubs tindràs l’oportunitat de competir amb gent d’altres clubs i fer créixer el teu cercle social si així ho desitges.

3.  ESPORT PER DESCONNECTAR

Com has llegit al primer punt, el golf es un esport que gràcies als excepcionals llocs on es juga disminueix la fatiga i l’ansietat en abundància. Lo meravellós del golf son les vistes i el ambient social en el que es juga. El que sempre imaginem i ens ve al cap quan escoltem golf es sens dubte camps verds, proper a la naturalesa i estar envoltat del teu cercle més apreciat.

Desconnecta dels problemes de la vida quotidiana i centrar en el teu swing.

Lo bo de molts clubs es que disposen de varis serveis addicionals a jugar a golf, com per exemple piscines, pistes de tenis y pàdel i camps de fútbol.

4.  ÉS PER A TOTA LA VIDA

No importa l’edat que tinguis, pots fer partides amb jugadors de varies edats. Practica golf amb el teu pare i els teus fills. Afortunadament els clubs donen l’oportunitat de formar a socis i no socis brindant classes, tant privades com grupals, per aprendre a jugar per a totes les edats a partir dels 6 anys. Es un esport per a tot el públic.

 

TU TAMBÉ POTS! El Club de Golf Vallromanes som un club històric i de qualitat obert a tot el públic. Tenim cursos per als més peques de la casa i cursos de perfeccionament, tals com l’HCP-36.

ÚLTIMS POSTS

4 motivos para jugar a golf

El mundo del golf es muy extenso y a priori si no conocemos suficiente sobre ello nos llevamos una primera impresión que no tiene nada que ver con la realidad. Este es un deporte muy proactivo… haces estiramientos, preparas tu cuerpo para ello, socializas y aumentas tu concentración. En este artículo vas a conocer los 4 beneficios que puede aportar el golf a tu vida.

1.  BENEFICIOSO PARA LA SALUD

Sí, el golf es un deporte muy elegante… pero eso no quita que no sea un deporte en el que ejercitemos diversos músculos y nos pueda mantener en forma. Ofrece múltiples beneficios: Psicológicos, tales como rebajar la tensión y el estrés, te sentirás mejor en tu día a día y te ayudará a relajarte con más facilidad; Biológicos, como el aumento de la insulina y la disminución, en gran medida, de la fatiga.

¡Atento! Puesto que se ejercitan en gran medida el tórax, los músculos y brazos es importante un ligero calentamiento antes de salir al campo.

2.  ENRIQUECE TU VIDA SOCIAL

Pasa una jornada de golf agradable en compañía de los tuyos mientras haces deporte. El golf te da la oportunidad de hacer nuevos amigos y formar un círculo social en un ambiente agradable. Tendrás la oportunidad, si lo deseas, de jugar con personas afines.

Incrementa tu círculo.

Si participas en los torneos abiertos que celebran algunos clubs tendrás la oportunidad de competir con gente de otros clubs y hacer crecer tu círculo social si así lo deseas.

3.  DEPORTE PARA DESCONECTAR

Como has leído en el primer punto el golf es un deporte que gracias a sus excepcionales lugares de juego disminuye la fatiga y la ansiedad en abundancia. Lo maravilloso del golf son sin duda alguna las vistas y el ambiente social en el que se juega. Lo que siempre imaginamos y nos viene a la cabeza cuando escuchamos golf es sin duda alguna campos verdes, cercanía con la naturaleza y estar rodeado de tu círculo más querido.

Desconecta de los problemas de la vida cotidiana y céntrate en tu swing.

Lo bueno de muchos clubs es que disponen de varios servicios adicionales a jugar a golf como por ejemplo piscinas, pistas de tenis y pádel y campos de fútbol.

4.  ES PARA TODA LA VIDA

No importa la edad que tengas, puedes hacer partidas con jugadores de varias edades. Practica el golf con tu padre y tus hijos. Afortunadamente los clubes dan la oportunidad de formar a los socios brindando clases, tanto privadas como grupales, para aprender a jugar para todas las edades a partir de 6 años. Es un deporte para todos los públicos.

 

¡TU TAMBIÉN PUEDES! El Club de Golf Vallromanes somos un club histórico y de calidad abierto a todo el público. Tenemos cursos para los más pequeños de la casa y cursos de perfeccionamiento, tales como el HCP-36.

ÚLTIMoS POSTS

X